Skip to content

Temperaments kā ģenētiskais kods ar nelielām variācijām

Temperaments (personības individuālo īpašību kopums) parasti tiek uzskatīts par samērā stabilu un noturīgu visas dzīves laikā. Tiek uzskatīts, ka tam ir spēcīgs bioloģiskais pamats, kas veido indivīda personības iezīmes un vēlmes jau no agras bērnības.

Maz ticams, ka temperaments dzīves laikā krasi mainīsies, tomēr to zināmā mērā var ietekmēt un mainīt dažādi faktori, piemēram, dzīves pieredze, socializācija un personīgā attīstība. Piemēram, indivīdi var apgūt un attīstīt tādas prasmes, kas palīdz labāk pārvaldīt noteiktus sava temperamenta aspektus vai pielāgot savu uzvedību dažādās situācijās.

Tomēr galvenās temperamenta iezīmes laika gaitā mēdz palikt samērā stabilas, proti, nemainīgas. Piemēram, kāds ar intravertu temperamentu var kļūt sociāli lietpratīgāks vai atbrīvotāks noteiktās sociālās situācijās, taču maz ticams, ka viņa domas par vientulību un pašsajūtu krasi mainīsies. Personībai, kurai piemīt plašāks īpašību klāsts, var tikt novērots lielāks uzvedības mainīgums.

Ir svarīgi atpazīt un izprast savu temperamentu un strādāt ar to, nevis pret to. Atpazīstot, atzīstot un aptverot savas iedzimtās vēlmes, mēs varam izdarīt apzinātāku izvēli un radīt vidi, kas atbilst mūsu dabiskajam temperamentam, tādējādi uzlabojot pašapziņu, personīgo izaugsmi un vispārējo labklājību.

Tēmas būtība ir likt aizdomāties un saprast to, ka tas, kā mēs jūtamies noteiktās situācijās, un no tā izrietošās vēlmes, ir dabisks mūsu ķermeņa process, kam jāļaujas!

Godīgums ir stingru morāles principu īpašība. Tas ietver patiesu un uzticamu rīcību pat tad, ja ir grūti izdarīt izvēli.
Radošums ir spēja domāt un izpausties oriģinālā un novatoriskā veidā. Tas ietver unikālas idejas, risinājumus un mākslinieciskas izpausmes.
Zinātkāre ir vēlme mācīties, izpētīt un izprast pasauli. Tā ietver atklātību, jautājumu uzdošanu un jaunas pieredzes meklēšanu.
Pacietība ir spēja palikt mierīgam un nosvērtam izaicinošās situācijās. Tas ietver paškontroli, toleranci un gatavību gaidīt vēlamos rezultātus.
Empātija ir spēja saprast citas personas emocionālo stāvokli. Tas ietver spēju iejusties citas personas emocionālajā stāvoklī, izjūtot to pašu pārdzīvojumu.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *