Skip to content

Kultūra

Patērētāju kultūras apburtais loks

Patērētāju kultūra ir mūsdienu sabiedrības sastāvdaļa, tā būtiski ietekmē dzīvesveidu, vērtības un sabiedrības normas. Domāšanas veids, kas neaprobežojas ar pamatvajadzību apmierināšanu, bet ir indivīda identitātes un sociālā novērtējuma noteicošais aspekts. Indivīdu mijiedarbošanās ar apkārtējo pasauli tiek balstīta materiālās vērtībās. Patērētāju kultūras dzinējspēks ir reklāma, kas… Lasīt vairāk »Patērētāju kultūras apburtais loks

Kultūra kā vērtību un normu kopums

Kultūra izpaužas kā nerakstīti noteikumi, kas nosaka uzvedību, uzskatus un sociālo mijiedarbību noteiktā kopienā vai sabiedrībā. Kultūra, kas nāk no tradīcijām, vēstures un vērtībām, ir kā orientieris, ko indivīdi izmanto savā sociālajā vidē. Galvenās pasaules kultūras atšķirības novērojamas pēc ģeogrāfiskās kopienas vai sabiedrības novietojuma. Viens… Lasīt vairāk »Kultūra kā vērtību un normu kopums

Mūzika ir viens no mūsu labsajūtas avotiem

Mūzika pēc būtības ir universāla valoda, kas pauž emocijas un sajūtas, ko vārdi nespēj izteikt. Tā spēj mūsos raisīt tādus emocionālos stāvokļus, kā prieks, skumjas, satraukums vai nostalģija. Īsta emociju gamma. Mūzika spēj rezonēt ar mūsu visdziļākajām emocijām. Papildus personiskajām emocijām mūzikai ir arī nozīmīga… Lasīt vairāk »Mūzika ir viens no mūsu labsajūtas avotiem

Cik svarīga ir vēsture?

Vēsture ir pagātnes notikumu, sabiedrību un tās indivīdu izpēte, kā šie procesi ir veidojuši pasauli, kurā šodien dzīvojam. Tas ir cilvēka pieredzes, sasniegumu, konfliktu un pārvērtību dokumentāls uzskaitījums laika gaitā. Vēsture sniedz vērtīgu ieskatu mūsu civilizāciju attīstībā. Vēstures izpēte ir būtiska, jo tā palīdz mums… Lasīt vairāk »Cik svarīga ir vēsture?