Skip to content

Patērētāji

Patērētāju kultūras apburtais loks

Patērētāju kultūra ir mūsdienu sabiedrības sastāvdaļa, tā būtiski ietekmē dzīvesveidu, vērtības un sabiedrības normas. Domāšanas veids, kas neaprobežojas ar pamatvajadzību apmierināšanu, bet ir indivīda identitātes un sociālā novērtējuma noteicošais aspekts. Indivīdu mijiedarbošanās ar apkārtējo pasauli tiek balstīta materiālās vērtībās. Patērētāju kultūras dzinējspēks ir reklāma, kas… Lasīt vairāk »Patērētāju kultūras apburtais loks