Skip to content

Brīvā griba

Mana brīvā griba – mans apzināti neapzinātais lēmums

Brīvā griba – cilvēka spēja patstāvīgi (brīvi) izdarīt izvēli un pieņemt lēmumus, ko neierobežo ārējie faktori vai tos apzinoties tiek veikta apzināta (brīva) izvēle. Brīvā griba ir ne tikai spēja, bet arī tiesības izvēlēties un rīkoties saskaņā ar savu gribu, proti, indivīdiem ir autonomija, un… Lasīt vairāk »Mana brīvā griba – mans apzināti neapzinātais lēmums