Skip to content

Meli un to dažādās motivācijas

Meli ir cilvēku komunikācijas sastāvdaļa, tie ietver apzinātu nepatiesas informācijas sniegšanu ar mērķi maldināt citus. Meli var būt atklātas nepatiesības vai niansēta pieeja informācijas pasniegšanai, ko bieži motivē vēlme aizsargāt sevi, iegūt priekšrocības vai izvairīties no nevēlamām sekām. Psiholoģiski melošana ir saistīta ar lēmumu pieņemšanu.… Lasīt vairāk »Meli un to dažādās motivācijas

Tiesu sistēma – taisnīga un labi pārvaldīta sabiedrība

Tiesu sistēma ir taisnīgas un labi pārvaldītas sabiedrības priekšnosacījums, kas darbojas kā mehānisms, ar kura palīdzību tiek risināti juridiskie strīdi, īstenots taisnīgums un ievērots tiesiskums. Šī sarežģītā sistēma ietver virkni dažādu iestāžu, procesu un personāla, kas nodrošina likumu interpretēšanu un piemērošanu, nodrošinot godīgu attieksmi pret… Lasīt vairāk »Tiesu sistēma – taisnīga un labi pārvaldīta sabiedrība

Komunikācijas veidi starp cilvēkiem

Cilvēku komunikācijai ir dažādi veidi kā nodotu citiem savas domas, emocijas un idejas. Šie veidi var ievērojami variēt, atspoguļojot kultūras ietekmi, personīgās izvēles un kontekstu, kurā notiek komunikācija. Komunikācijas veidu izpratne ir svarīga efektīvām attiecībām, jo tā veicina labāku izpratni un samazina pārpratumus. Aktīva jeb… Lasīt vairāk »Komunikācijas veidi starp cilvēkiem

Žēlsirdība

«Žēlsirdība»

Hobijs jeb vaļasprieks kā miera osta

Hobijs jeb vaļasprieks ir neatņemama dzīves sastāvdaļa, kas to piepilda ar patīkamām emocijām. Hobijs indivīdiem sniedz prieku, relaksāciju un dzīves piepildījuma sajūtu. Hobiju daudzveidība lieliski raksturo cilvēku atšķirīgās intereses un aizraušanās, ar ko tiek aizpildīts brīvais laiks. Nodarbošanās ar hobijiem sniedz iespēju izrauties no ikdienas… Lasīt vairāk »Hobijs jeb vaļasprieks kā miera osta

Garīgums kā iekšējā miera avots

Garīgums ir cilvēka pieredze ārpus materiālas pasaules robežām. Garīgumam nav noteiktu robežu, ko bieži vien mēdz definēt reliģijas, ja runa ir par nemateriālo pasauli. Izmantojot šo garīguma pieredzi, indivīdi spēj labāk izprast savu eksistenci materiālajā pasaulē, veidojot jēgpilnāku un mērķtiecīgāku dzīvi. Garīguma meklējumi ir sevis… Lasīt vairāk »Garīgums kā iekšējā miera avots

Emocionālā inteliģence

Emocionālā inteliģence ir kā rokasgrāmata emociju pasaulē, tā palīdz orientēties sarežģītajā jūtu pasaulē. Tā sākas ar personīgo emociju atpazīšanu un izpratni. Emocionālā inteliģence raisa iekšējās pārdomas, kāpēc mēs jūtamies noteiktā noteiktā veidā, noteiktās situācijās. Tā ir prasme, kas ļauj indivīdiem labāk uztvert citu cilvēku emocionālās… Lasīt vairāk »Emocionālā inteliģence

Riska uzņemšanās – jaunas virsotnes

Riska uzņemšanās ir cilvēka uzvedības neatņemama sastāvdaļa, tā atspoguļo vēlmi veikt darbības vai pieņemt lēmumus ar nenoteiktu rezultātu. Uzvedība sākot no ikdienas izvēlēm līdz neaizmirstamiem piedzīvojumiem. Riska uzņemšanās pamatā ir nezināmā izmēģināšana, apzinoties gan labvēlīgu, gan nelabvēlīgu seku potenciālu. Personības attīstības jomā riska uzņemšanās ir… Lasīt vairāk »Riska uzņemšanās – jaunas virsotnes

Automātiskie uzvedības mehānismi – atbilde ikdienas izaicinājumiem

Automātiskie uzvedības mehānismi ir mūsu prāta apslēptie resursi, kas palīdz pārvarēt ikdienas dzīves izaicinājumus. Iedomājieties to kā dažādu stratēģiju bāzi, ko izmantojam, lai pārvarētu stresu, emocionālus kāpumus vai kritumus. Šīs stratēģijas var būt sākot no pozitīvām darbībām, piemēram, sarunas ar draugiem, problēmu risinājumu meklēšana vai… Lasīt vairāk »Automātiskie uzvedības mehānismi – atbilde ikdienas izaicinājumiem

Kultūra kā vērtību un normu kopums

Kultūra izpaužas kā nerakstīti noteikumi, kas nosaka uzvedību, uzskatus un sociālo mijiedarbību noteiktā kopienā vai sabiedrībā. Kultūra, kas nāk no tradīcijām, vēstures un vērtībām, ir kā orientieris, ko indivīdi izmanto savā sociālajā vidē. Galvenās pasaules kultūras atšķirības novērojamas pēc ģeogrāfiskās kopienas vai sabiedrības novietojuma. Viens… Lasīt vairāk »Kultūra kā vērtību un normu kopums