Skip to content

Meli

Meli un to dažādās motivācijas

Meli ir cilvēku komunikācijas sastāvdaļa, tie ietver apzinātu nepatiesas informācijas sniegšanu ar mērķi maldināt citus. Meli var būt atklātas nepatiesības vai niansēta pieeja informācijas pasniegšanai, ko bieži motivē vēlme aizsargāt sevi, iegūt priekšrocības vai izvairīties no nevēlamām sekām. Psiholoģiski melošana ir saistīta ar lēmumu pieņemšanu.… Lasīt vairāk »Meli un to dažādās motivācijas