Skip to content

Cieņa

Cieņa – sākums konstruktīvam dialogam

Cieņai ir izšķiroša loma indivīdu, kopienu un sabiedrību mijiedarbībā, lai komunikācija būtu līdzsvarota un pozitīvā virzienā vērsta. Cieņa ir spēja pieņemt citus indivīdus, neskatoties uz viņu atšķirīgajiem uzskatiem, izcelsmes vai vērtībām. Cieņa ir ētiskas uzvedības stūrakmens, lai veidotu veselīgas attiecības gan personīgajā, gan profesionālajā vidē.… Lasīt vairāk »Cieņa – sākums konstruktīvam dialogam